Opplevde seksuell trakassering, ble ikke tatt på alvor av ledelsen


Opplevde seksuell trakassering, ble ikke tatt på alvor av ledelsen

Bedrift i Troms dømt til å betale erstatning til tidligere ansatt.
Les mer om: