Oppdrettsfisken lider


Oppdrettsfisken lider

Når algene blomstrer opp er oppdrettsfisken i merdene ille ute. Gjellene blir ødelagt, og fisken får ikke nok oksygen, med fatale følger. Den er fanget og lider trolig en langsom kvelningsdød, mens villfisken kan stikke av.