Omstridt TV-jobb over på 30 minutter for Haddy N’Jie og Dennis Vareide


Omstridt TV-jobb over på 30 minutter for Haddy N’Jie og Dennis Vareide

Haddy N’Jie intervjuet en meteorolog under torsdagens 17. mai-sending. Det var stort sett det eneste hun gjorde.