Omskjæring av gutter: Hva sier forskningen?


Omskjæring av gutter: Hva sier forskningen?

Forskere er uenige om hvordan det påvirker helsen til gutter som blir omskåret.