Omsetting av eigedomar i Suldal kommune


Omsetting av eigedomar i Suldal kommune

Maleniusåsen 2 (Gnr 103, bnr 224) er overdrege frå Kjell Aarthun til Egil Aarthun og Tom Rune Aarthun (03.12.2019) Fjellbergsskarvegen 220 (Gnr 6, bnr 87) er overdrege for kr 3.500.000 frå Tore Andre Johannesen til Joachim Houeland og Rocha Aline Andreia Lima (04.12.2019) Eidssjøvegen 5 (Gnr 103, bnr 223) er overdrege for kr 2.200.000 frå Sven Tengesdal til Vida Rinkeviciene og Marijanas Rinkevicius (04.12.2019) Gnr 110, bnr 142 er overdrege for kr 50.000 frå Geir Kvame til Foldøy Båtforening (04.12.2019) Fjellbergsskarvegen 173 (Gnr 6, bnr 75) er overdrege for kr 4.350.000 frå Linda Baugstø Flotve og Odd-Arve Flotve til Marianne Høie (05.12.2019) Stegåsvegen 22 (Gnr 93, bnr 162, seksjon 6) er overdrege for kr 1.740.000 frå Siv Krane Adamsen til Karl-Ingar Hauge Blesvik (05.12.2019) Klypa 23 (Gnr 103, bnr 566, seksjon 3) er overdrege for kr 1.850.000 frå Klypa as til Kari Fosse Evjen (05.12.2019) Klypa 27 (Gnr 103, bnr 566, seksjon 1) er overdrege for kr 1.790.000 frå Klypa as til Lina Lillehammer Bakka (05.12.2019) Stavastølvegen 170 (Gnr 11, bnr 5) er overdrege frå Erling Bergjord til Egil Bergjord og Terje Bergjord (06.12.2019) Del av Stavastølvegen 170 (Gnr 11, bnr 5) er overdrege for kr 400.000 frå Egil Bergjord til Terje Bergjord (06.12.2019) Vormestrandvegen 828 (Gnr 184, bnr 12) er overdrege frå Erling Bergjord til Egil Bergjord og Terje Bergjord (06.12.2019) Del av Vormestrandvegen 828 (Gnr 184, bnr 12) er overdrege for kr 400.000 frå Egil Bergjord til Terje Bergjord (06.12.2019) Eidsvegen 12 (Gnr 103, bnr 648) er overdrege for kr 47.510 frå Opplysningsvesenets Fond til Norunn Lillehammer (11.12.2019) Del av Gnr 68, bnr 58 er overdrege for kr 150.000 frå Ruth Laurentse Jordebrekk til Ola Andre Jordebrekk (11.12.2019) Gnr 77, bnr 3 er overdrege frå Gustav Rasmussen til Tone Rasmussen Birkeland (13.12.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 77, bnr 4 Del av Nordnes 6 (Gnr 137, bnr 25) er overdrege for kr 500.000 frå Anja Hansen til Lloyd Eriksen, Magne Bernhard Knutsen og Sigve Sandvik (16.12.2019) Maleniusåsen 2 (Gnr 103, bnr 224) er overdrege for kr 1.125.000 frå Egil Aarthun og Tom Rune Aarthun til Heidi Høgstø og Lars Søraas (17.12.2019) Gnr 145, bnr 118 er overdrege frå Tordis Kristensen til Bodil Karin Gundersen (17.12.2019) Del av Suldalsvegen 440 (Gnr 1, bnr 5) er overdrege for kr 1.600.000 frå Nils Ritland til Erling Ritland (18.12.2019) Kallvikvegen 247 (Gnr 119, bnr 26) er overdrege for kr 2.400.000 frå John Arve Gabrielsen til Geir Magne Hamnes (19.12.2019) Gnr 59, bnr 11 er overdrege frå Sigmund Traa til Christoffer Traa Eidem (27.12.2019) Nordenden 2 (Gnr 103, bnr 82, seksjon 5) er overdrege for kr 2.740.000 frå Underbakke 1 as til Jorunn Hoås (27.12.2019) Levert av Ambita as