Omsatte for 2,7 milliarder – mangler sykler


Omsatte for 2,7 milliarder – mangler sykler

Salget faller til tross for flere kampanjer, som senker inntjeningen. Sjefen peker nok en gang på varemangel, spesielt…