Omdiskutert forsøk med munnbind gir ingen klare svar


Omdiskutert forsøk med munnbind gir ingen klare svar

Et dansk forsøk med munnbind er publisert etter lang ventetid.