Om farens bortgang: - Han har etterlatt et enormt tomrom


Om farens bortgang: - Han har etterlatt et enormt tomrom

Håndballspilleren forteller om sorgen i nytt intervju.