Om du nylig kom hjem fra et «grønt» land, opphører karantenen onsdag


Om du nylig kom hjem fra et «grønt» land, opphører karantenen onsdag

Kommer du hjem fra et «grønt» land før 15. juli? Da trenger du ikke å sitte alle ti dagene i karantene.