Oljefondet har aksjer for 1100 milliarder i lavskattland. SV vil selge alt.


Oljefondet har aksjer for 1100 milliarder i lavskattland. SV vil selge alt.

Nesten 15 prosent av alle Oljefondets aksjeverdier er nå i et knippe land som ofte regnes som skatteparadiser.