Oljefondet fikk en avkastning på 31 mrd.


Oljefondet fikk en avkastning på 31 mrd.

Fondet hadde en verdi på 11.674 milliarder kroner ved utgangen av september.
Les mer om: