Ole Bulls villa stenges i to år


Ole Bulls villa stenges i to år

Komponisten Ole Bulls villa på Lysøen i Bergen skal rehabiliteres. Det fører til at deler av øya som huset ligger på stenges de neste to årene.
Les mer om: