Ole Brumm-skisse solgt for 4,6 mill.


Ole Brumm-skisse solgt for 4,6 mill.

Skissen over Hundremeterskogen har hatt en verdiutvikling på 66.000 prosent i løpet av 50 år.