Ola Borten Moe: – Norge må drive mer fangst på hval og sel


Ola Borten Moe: – Norge må drive mer fangst på hval og sel

Når andre distriktsnæringer legges ned eller forbys, kan hvalfangst bli et vekstområde, mener Senterpartiet, som vil beskatte sjøpattedyrene mer enn i dag.