Offentliggjøring av Frode Berg-rapport blir tema i spesialkomité


Offentliggjøring av Frode Berg-rapport blir tema i spesialkomité

Stortinget har nedsatt en særskilt komité som skal behandle rapporten om Frode Berg. Hemmelighold av rapporten er ett av temaene som skal diskuteres.
Les mer om: