OECD: medisiner kan utgjøre en global miljørisiko


OECD: medisiner kan utgjøre en global miljørisiko

Rester fra milliarder av doser med antibiotika, smertestillende og antidepressiva kan utgjøre en risiko for miljøet, ifølge en ny studie.