Odelsgutt og bybonde: – Vi har møtt motstand fra bønder


Odelsgutt og bybonde: – Vi har møtt motstand fra bønder

Lyset skjærer mot blågrønt. Stemningen er som tatt ut av en science fiction film.
Les mer om: