Nytt tilbud åpner snart på Skullerud: – Brukerne har litt flere utfordringer enn hvermannsen


Nytt tilbud åpner snart på Skullerud: – Brukerne har litt flere utfordringer enn hvermannsen

Et ledig bygg ved Langerud sykehjem skal pusses opp og bli et lavterskel værested for rusmisbrukere fra tre bydeler.
Les mer om: