Nytt symptom oppdaget: Covid-19 kan forårsake plutselig hørselstap


Nytt symptom oppdaget: Covid-19 kan forårsake plutselig hørselstap

Personer som blir smittet av coronavirus melder om ulike symptomer når de blir syke. Nå har forskere funnet et nytt symptom som rammer personer som smittes.