Nytt lovforslag kan gjøre plattformer ansvarlig for innholdet