Nyrekøen er nesten doblet på ti år


Nyrekøen er nesten doblet på ti år

Tallet på personer som venter på nyretransplantasjon har økt med 93 prosent de siste ti årene, ifølge statistikk fra Rikshospitalet.