Nyoppdaget sykdom utløser epilepsi og rammer barns IQ


Nyoppdaget sykdom utløser epilepsi og rammer barns IQ

Foreløpig kjenner forskerne til tre barn som lider av den sjeldne sykdommen.