Nyhetssending med pressekonferanse om koronavaksinasjon