Ny studie: Noen typer tanntråd kan være helsefarlige


Ny studie: Noen typer tanntråd kan være helsefarlige

Amerikanske forskere mener de har kommet nærmere et svar på hvilke produkter vi bruker i hverdagen som inneholder skadelige miljøgifter. Norsk professor mener studien er svak.
Les mer om: