Ny studie avdekker mangelfull hjelp mot kjønnslemlestelse


Ny studie avdekker mangelfull hjelp mot kjønnslemlestelse

Kunnskapen om omskjæring av kvinner er ikke god nok i det norske helsevesenet, viser ny forskning.