Ny regel: Flere grupper på inntil 200 personer kan delta etter hverandre på samme arrangement


Ny regel: Flere grupper på inntil 200 personer kan delta etter hverandre på samme arrangement

Regjeringen tillater at flere grupper på inntil 200 personer, såkalte kohorter, kan delta etter hverandre på samme arrangement som strekker seg over lengre tid.