Ny leiar tilsett ved Vinjar bu- og omsorgssenter


Ny leiar tilsett ved Vinjar bu- og omsorgssenter

Den nye einingsleiaren av senteret, som i Framtidas omsorg skal heite Suldal omsorgssenter og vera eit demens-senter, er Marte Berekvam. Ho er utdanna sjukepleiar og er i dag tilsett ved Suldal legekontor. Berekvam var ein av fire søkjarar til leiarstillinga. Kommunalsjef helse, Grethe Jæger Anglevik, er godt nøgd med at Berekvam har takka ja til stillinga.
Les mer om: