Ny kino og bibliotek uaktuelt(pluss)


Ny kino og bibliotek uaktuelt(pluss)

Ny kino og bibliotek skrinlegges, men Harstadpakken med gang- og sykkelveier skal videreføres.