NUPI-forsker: Utenkelig at Hizbollah reduserer våpenlagre i Libanon


NUPI-forsker: Utenkelig at Hizbollah reduserer våpenlagre i Libanon

I kjølvannet av eksplosjonene i Beirut tirsdag kveld, rettes søkelyset mot de mange våpendepotene den militante bevegelsen Hizbollah rår over i Libanon.