NTNU til topps i omdømmemåling


NTNU til topps i omdømmemåling

Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.
Les mer om: