Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene


Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene

Norwegians MAX-fly har systemer som skal varsle om avvik som kan føre til at flyet steiler, men selskapet valgte å droppe en ekstra varsellampe i førerkabinen.
Les mer om: