Norske TT Micro i joint venture med svenske ELKO Group


Norske TT Micro i joint venture med svenske ELKO Group

Gandalf Distribusjon, en del av ELKO Group, vil investere i TT Micro og dermed utvikle samarbeidet.