Norske private bredbånd økte hastigheten til 45,8 Mbit/s siste år


Norske private bredbånd økte hastigheten til 45,8 Mbit/s siste år

Statistisk Sentralbyrås internettmåling viser at ytelsen på norske private bredbånd økte med 45 prosent det siste året.