Norske barn bruker stadig mindre antibiotika


Norske barn bruker stadig mindre antibiotika

Bruken av antibiotika blant barn har gått kraftig ned de siste fem årene. Det viser tall fra Reseptregisteret.