Norske bønder manglar mat til dyra: Vurderer å hente fôr frå USA


Norske bønder manglar mat til dyra: Vurderer å hente fôr frå USA

– Vi ser for oss at vi blir nøydde til å importere for å dekkje etterspurnaden, seier importør.
Les mer om: