Norsk teknologi vil gi bedre personvern og mer effektiv forskning


Norsk teknologi vil gi bedre personvern og mer effektiv forskning

Nyutviklet, norsk teknologi gjør det mulig å forske på registerdata uten å se personopplysningene. Det fjerner både tidkrevende byråkrati og et etisk dilemma.