Norsk sjømat med solid inngang på 2021(pluss)


Norsk sjømat med solid inngang på 2021(pluss)

I årets tre første måneder ble det solgt norsk sjømat i utlandet for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på 3 prosent fra i fjor.
Les mer om: