Norsk musikkråd om gjenåpningsplanen: – Fortviler over at breddekulturen ble oversett


Norsk musikkråd om gjenåpningsplanen: – Fortviler over at breddekulturen ble oversett

Organisasjonen for det frivillige musikk-Norge ønsker likebehandling av idrett og kultur, og etterlyser kompensasjons- og stimuleringsordninger som legger bedre til rette for feltet. Innlegget Norsk musikkråd om gjenåpningsplanen: – Fortviler over at breddekulturen ble oversett dukket først opp på ballade.no.