Norsk behandlingsmetode mot psykose vekker oppsikt i utlandet


Norsk behandlingsmetode mot psykose vekker oppsikt i utlandet

En medisinfri behandling mot psykoselidelser som tilbys pasienter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge får internasjonal oppmerksomhet. BBC omtaler metoden som «radikal».
Les mer om: