Norsk barnevernssak behandles i storkammer i EMD


Norsk barnevernssak behandles i storkammer i EMD

Den europeiske menneskerettsdomstolen tar onsdag opp en norsk barnevernssak til ny behandling i storkammer. Norge ble felt i saken i desember 2019.
Les mer om: