Normisjon med homonekt - vil ikkje ha homofile forkynnarar i fylket


Normisjon med homonekt - vil ikkje ha homofile forkynnarar i fylket

På Sørlandet vart eit homofilt medlem nekta å delta i song og ungdomsarbeid. Heller ikkje i Sogn og Fjordane kan personar som lever i homofile forhold ha ei forkynnande rolle i Normisjon.
Les mer om: