Norges største bitcoinselskap må trolig stanse driften etter budsjettavtale