Norges mektigste kvinner etterlyser sterkere kvinnefokus i næringslivet


Norges mektigste kvinner etterlyser sterkere kvinnefokus i næringslivet

Politikerne dominerer årets kåring av Norges mektigste kvinner. I næringslivet er det stor manko på kvinnelige toppledere. – Når mange sier at de ikke finner noen, så har man her en liste å plukke fra, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).