Norges Kristne Råd ber kirker vurdere nødvendigheten av kirkekaffe


Norges Kristne Råd ber kirker vurdere nødvendigheten av kirkekaffe

I sin oppdaterte smittevernveileder ber Norges Kristne Råd kirkene om å vurdere om de trenger å servere kirkekaffe i forbindelse med gudstjenester.