Norges Bank: Flere vil ha fastrente


Norges Bank: Flere vil ha fastrente

Rentene er på vei opp, og det samme er etterspørselen etter fastrentelån. Den skal øke ytterligere mot slutten av året, melder norske banker.