Norge kommer til å ha kraftoverskudd i 20 år. Likevel blir strømmen dyrere.


Norge kommer til å ha kraftoverskudd i 20 år. Likevel blir strømmen dyrere.

Alle vil kutte utslipp og bygge ny grønn industri. Det krever ny kraftutbygging eller dyrere strøm. Eller begge deler.