Norge innklaget til EFTA-domstolen: Mener norske pasienter hindres hjelp


Norge innklaget til EFTA-domstolen: Mener norske pasienter hindres hjelp

EØS’ kontrollorgan ESA har brakt Norge inn for EFTA-domstolen. Kontrollorganet mener Norges regelverk er for utydelig og begrenser nordmenns mulighet til å få helsehjelp i utlandet.
Les mer om: