Norge bak Sverige og Danmark i ny rapport om digitalisering


Norge bak Sverige og Danmark i ny rapport om digitalisering

Svakere forutsetninger for digitalisering enn resten av Skandinavia.
Les mer om: