Norge åpner for økt og forlenget amerikansk militær tilstedeværelse


Norge åpner for økt og forlenget amerikansk militær tilstedeværelse

Regjeringen stiller seg positiv til at amerikanske soldater kan trene i Norge i ytterligere fem år og til at aktiviteten kan utvides. Uklokt, mener SV.
Les mer om: