Nordmenn har lav tillit til at andre følger smittevernseglene


Nordmenn har lav tillit til at andre følger smittevernseglene

Kun en av fire har tillit til at folk flest i Norge følger myndighetenes smittevernråd og retningslinjer, viser en fersk undersøkelse.
Les mer om: